DuckUser

En DuckUser är en användare i DuckWorld som registrerat sig och angett inloggningsuppgifter.
En DuckUser har ett saldo av virtuella pengar, DuckBucks.
Vid registrering får en ny användare xxx DuckBucks.
Via DuckShop köper en DuckUser sina Ducks, en användare kan ha många Ducks.

Last edited Oct 20, 2011 at 3:40 PM by goranlindgren, version 2

Comments

No comments yet.