DuckLeague

DuckLeague är spelorganisatören i DuckWorld som arrangerar och administrerar spelen i DuckFeud,

I DuckLeague ska det finnas en "spel-lobby" där man kan gå in i spel (DuckFeuds).
DuckLeague loggar alla spelresultat för att kunna ta fram resultatlistor.
Här finns även topplistor över användarnas resultat "all time", för året, och månaden.
För att vara med i en ordinarie DuckLeague krävs att man har ett saldo på minst 1000 DuckBucks.
Som ny användare från man 2000 DuckBucks att starta med (?)

Under DuckLeague finns även en DucklingLeague som inte kräver någon ekonomisk insats. Här hamnar alla som har mindre än 1000 DuckBucks.

DuckLeague Krav

1. Som användare ska jag kunna skapa ett nytt spel och då bestämma insatsen för spelet.
Det ska finnas fasta intervall t.ex. minst 1000, max 10.000 och intervall på 100.

2. Som användare ska jag kunna ansluta till ett spel som ännu inte startat (om jag har DuckBucks till insatsen). Spelet kan ha 2 till 4 spelare.

3. Användare som deltar i ett spel väljer de av sina Ducks (4 st) som de avser att använda i spelet.

4. När 4 spelare anslutits startar spelet direkt. Den som har initierat spelet kan starta spelet tidigare när det finns minst en motspelare.

5. När spelet startas lämnas ansvaret över till DuckFeud (själva spelet) ssom returnerar resultatet. Matchresultatet loggas i en resultatlogg. Vinnaren av matchen vinner allas insatser. När spelet avslutats är det DuckLeague hanterar in- och utbetalningar av DuckBucks.

6. Som användare vill jag se nya/tillgängliga spel i lobbyn. Jag ska kunna ansluta till spel med 1-3 anslutna spelare. (4 är max).

7. Som användare vill jag snabbt o enkelt se resultatloggen och filtrera på tid, t.ex. bäst för veckan, månaden, året, alltid, samt se min egen placering.

8. Som vinnare av en match vill jag se att jag har vunnit pengar. Som användare har jag ett saldo som visar mina totala DuckBucks.

9. Som användare med mindre än 1000 DuckBucks vill jag starta eller gå med i en match i DucklingLeague. (Man har inget annat val). Detta kräver ingen insats. I en DucklingLeague Feud vinner deltagarna DuckBucks av systemet. T.ex. Vinnare: 1000, 2:a: 500, 3:e: 300 4:e: 100.

Last edited Oct 20, 2011 at 2:37 PM by goranlindgren, version 10

Comments

No comments yet.